02/08/2020

חירות וזרימה

מי שנהנה מהמורנינג בליס שלנו והיה רוצה שנקיים עוד בקרים משותפים כאלו נשמח לדוניישן (תרומה) לפייפאל. כל אחד לפי יכולתו ולפי ראות עיניו 🙂 כתובת ההפייפאל שלנו היא [email protected] תודה מראש, ומקווים מאוד שנהנתם איתנו.

Anyone who enjoys our Morning Bliss and would like to have more shared mornings like this one we will be happy if you will donate to our PayPal. Each one according to his ability and his feeling 🙂 Our PayPal address is: [email protected] Thanks in advance, and we really hope you enjoyed with us