16/01/2021

שייק ענבים שחורים ונענע

חופן-שניים של ענבים שחורים
בננה וחצי
2 תמרים
חופן נענע

שני אגסים

חופן קטן של אגוזי מל
חצי מים
חצי חלב אורז שקדים

(עד לכיסוי הפירות בבלנדר)